Our Advisors

Vikramjit Roy

Vikramjit Roy

Entertainment

Titus Sequeira

Titus Sequeira

Founder,Farm2me